Polski English Russian
Początek Wprowadzenie RSXy Pliki Funkcje Wersje Wydania Użytkownicy Pobranie
CP/M MEMDISK IDEDOS

Wersje (implementacje) ZXVGS

ASP – ZXATASP

ZXATASP - patrz http://home.sol.se/amiga/. Używa banków pamięci od 0 do 3. Nie są potrzebne zmiany sprzętowe.

MB2 – MB-02

Używa banków pamięci od 5 do 7. Dysk wielkości 1804kB ma strukturę CP/M. Nie są potrzebne zmiany sprzętowe.

PEN – Pentagon 512kB

Wersja przeznaczona głównie do testowania systemu i programów na emulatorach: X128, R80 i ZX_EMUL. Obsługuje Kempston Mouse. Używa dyskietek o formacie fizycznym identycznym jak TR-DOS 640kB, lecz sformatowanych pod CP/M dla Scorpiona. Archiwum z ZXVGS należy rozpakować do katalogu z emulatorem i uruchomić skrypt ZXVGSPEN.BAT.

PL3 – ZX Spectrum +3

Używa napędów ZX+3 (również 3.5") i dyskietek w formatach CPM22QED, może również obsługiwać dysk twardy podłączony przez YAMOD.ATBUS lub IDE8255. Oryginalny PLUS3DOS jest usunięty.

Uruchomienie ZXVGS na ZX+3 wymaga zmian wewnątrz komputera lub zewnętrznego interfejsu (PL3MEM). W wersji wewnętrznej oryginalne ROMy należy zamienić na 32kB EPROM i 32kB SRAM. Ponieważ ULA adresuje ROMy tylko do odczytu, to poprawnej pracy SRAM potrzebny jest dodatkowy obwód dekodujący. Aby podłączyć napęd 3.5", należy wstawić diodę impulsową między linie /MOTOR (katoda) i /READY (anoda) (ponieważ większość napędów 3.5" nie generuje sygnału /READY).

Wersję tę można również uruchomić na emulatorze, jeśli pozwala on na zapis do banków ROM2 i ROM3. W tej chwili jest to możliwe tylko na zmodyfikowanym emulatorze XZX 2.9.0 (zmienione pliki są dołączone). W tym przypadku należy stworzyć obraz dysku programem QTRANS.EXE, podając jako parametr nazwę podkatalogu (i jednocześnie jest to nazwa pliku "*.DSK"). W podkatalogu tym należy wcześniej umieścić pliki przeznaczone do przeniesienia na obraz dyskietki. Taki obraz dyskietki może być skopiowany na dyskietkę programem CPDWRITE.EXE.

PLD – Plus D

Używa dyskietek w formatach CPM22QED.

SAM – SAM Coupé

Używa systemu CPM22QED do obsługi dysków. ZXVGS uruchamia się z linii poleceń wpisując "ZXVGSSAM". Można podać jako parametr nazwę programu do uruchomienia. Obsługiwana jest oryginalna mysz.

SCO – ZS Scorpion (ROM)

Wersja wykorzystuje rozszerzenie pamięci (512kB) oraz zwiększoną prędkość pracy procesora.

TMX – Timex Interface (TI-of-TTL)

Do ZX Spectrum podłączony jest specjalny interface, poprzez który dołączony jest drugi komputer będący serwerem plików. Jako drugi komputer mogą być użyte Timex FDD 3000, Amiga albo pecet. Dwa ostatnie wymagają specjalnego kabla, podłączanego do portu równoległego. ZXVGS może również używać myszy podłączonej do komputera będącego serwerem. Uruchamianie programu serwera:

UPB – Unipolbrit Komputer 2086 (TC2068)

Wersja ta może pracować z zewnętrznym serwerem, podobnie jak TMX oraz z pamięcią masową dołączoną bezpośrednio (w tym cardridge z FLASH EPROM 1MB).

WRJ – emulator Warajevo 2.51

Archiwum rozpakować do dowolnego katalogu (pliki emulatora są dołączone). Zawrtość podkatalogu "ZXVGS" przenieść do "C:\ZXVGS". ZXVGS uruchamia się wykonując skrypt ZXVGSWRJ.BAT. Wersja jest przeznaczona jako wspomaganie dla wersji TMX i UPB.


© 2003-09-03 11:06:55 Jarek Adamski zxvgs@yarek.com, http://zxvgs.yarek.com